Kdo smo

Nepremičninska družba Agencija Sončna hiša, d.o.o. nudi storitve predvsem na nepremičninskem tržišču severne primorske regije, poudarek na območju Nove Gorice, Ajdovščine in Vipave.

Da je temu tako pričajo tudi naslednja dejstva s katerimi se ponašamo:

  1. vsi naši posli so zavarovani pri Zavarovalnici TRIGLAV,
  2. v skladu z Zakonom o nepremičninskem posredovanju – ZNPosr., ki je začel veljati 24. maja 2003, izpolnjujemo vse pogoje za opravljanje poslov posredovanja pri prometu z nepremičninami.

 

Ob tem pa naj omenimo še nekatera dejstva:

  1. nudimo celovite storitve pri prometu z nepremičninami – prodaja, nakup, najem, oddaja in menjava, od tržne cenitve do vknjižbe v zemljiško knjigo,
  2. našim strankam organiziramo selitve, morebitne adaptacije ali gradnjo, tržne in sodne cenitve,
  3. skrbimo za celovito oglaševanje na naši internetni strani ter v lokalnih in delno slovenskih medijih…

 

Z vsemi strankami ravnamo korektno. Naša želja je, da bi se z nepremičninami ukvarjali le strokovnjaki ter da bi vsi posli od nakupa do prodaje potekali izključno preko nepremičninskih agencij, saj bosta le tako zaščitena tako kupec kot prodajalec – pravno pa tudi finančno.

V naši nepremičninski družbi že sedaj opravimo vse potrebne posle za obe stranki, tako kupca kot prodajalca, saj imamo vse potrebne pogodbe in dogovore, ki so tudi pravno preverjeni in pregledani, naše stranke pa izgubijo le minimalni del vse bolj dragocenega časa za urejanje dokumentacije po raznih uradih.

Mi smo pripravljeni in usposobljeni za izzive, na za nas domačem področju, pričakujemo pa tudi Vaše zaupanje.

Direktorica:
Mojca Kocjančič Malič