Storitve

Svojim strankam nudimo celovite storitve pri prometu z nepremičninami – prodaja, nakup, najem, oddaja, menjava, od tržne cenitve do vknjižbe v zemljiško knjigo. Strankam organiziramo selitve, morebitne adaptacije ali gradnjo, tržne in sodne cenitve, skrbimo za celovito oglaševanje (internet, lokalni in državni mediji,…) itd..

Zakaj z nami?
 • Ker smo preprosto »sončna« hiša, kjer vas toplò in z nasmehom sprejmemo in spremljamo pri vaši življenjski odločitvi,
 • ker vedno poslujemo s skrbnostjo dobrega gospodarja,
 • ker so vse nepremičnine v naši ponudbi dejansko in pravno preverjene (z urejenim lastništvom, brez obremenitev in raznih nepravilnosti),
 • ker poskrbimo za ureditev hipotekarnih in ostalih kreditov, cenitev nepremičnin, pripravo listin za vpis nepremičnin v zemljiško knjigo ipd.,
 • ker našim strankam nudimo svetovanje ter oglede nepremičnin,
 • ker prodajalcem omogočamo reklamiranje na spletni strani ter v lokalnih in državnih medijih,
 • ker imamo za opravljanje poslov posredovanja pri prometu z nepremičninami zakonsko veljavno licenco,
 • ker imamo zavarovano odškodninsko odgovornost pri Zavarovalnici TRIGLAV,
 • ker vam sestavimo strokovne prodajne, menjalne, darilne in ostale pogodbe,
 • ker so naše cene med najnižjimi na področju naše dejavnosti.

 

Poleg tega tudi:
 • nudimo svetovanje pri urejanju notranjosti in zunanjosti bivalnih in poslovnih prostorov po načelih Feng shuia (razporeditev pohištva, izbira barv, urejanje vrtov ipd.),
 • sodelujemo pri prevzemu / izročitvi nepremičnine,
 • nudimo pomoč pri selitvi,
 • sodelujemo pri pogajanjih.

 

V skladu s 6. členom Zakona o nepremičninskem posredovanju - ZNPosr imamo sklenjeno zavarovanje odškodninske odgovornosti.

Po zakonodaji mora namreč vsaka nepremičninska družba zavarovati svojo odgovornost za škodo, ki jo povzroči naročitelju ali tretji osebi s kršitvijo pogodbe o posredovanju, za zavarovalno vsoto, ki ne sme biti nižja od 166.917,00 eur (40.000.000,00 tolarjev) za posamezen zavarovalni primer oziroma od 333.834,10 eur (80.000.000,00 tolarjev) za vse zavarovalne primere v posameznem letu.

Omenjeno zavarovanje krije odgovornost nepremičninske družbe za ravnanja vseh njenih nepremičninskih posrednikov in drugih oseb, ki za nepremičninsko družbo bodisi na podlagi pogodbe o zaposlitvi bodisi na drugi pravni podlagi opravljajo posle v prometu z nepremičninami.